Revize

Prověříme stav vaší elektroinstalace. Provádíme revize.

Revize
projekt
Chcete v klidu spát? S námi bude elektroinstalace vašeho domu v bezpečném stavu. Prověříme stav elektroinstalace a hromosvodu, opravíme zjištěné závady a nakonec vystavíme revizní zprávu.


Co je revizní zpráva? Revizní zpráva je nedílnou součástí projektu skutečného provedení a stěžejní dokument pro kolaudaci a pojištění vašeho domu.

Kontaktujte nás