Jak to funguje

Jste architekt nebo stavíte dům svépomocí? V obou případech pro vás připravíme projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro samotnou realizaci stavby. Pomůžeme vám i s rekonstrukcí domů, bytů či montáží osvětlení v průmyslových halách.
Rádi vám podáme pomocnou ruku.

Jak to funguje

První setkání

Nejprve si od vás vyžádáme půdorys objektu. Na první schůzce vás vyslechneme, zmapujeme vaše potřeby a společně probereme celé spektrum elektroinstalace. Chceme znát vaše přání a očekávání.

Návrh

Na základě společného setkání vytvoříme návrh. Chceme pracovat v souladu s vašimi požadavky i financemi. Celé řešení s vámi proto prodiskutujeme, a poté se pustíme do finálního návrhu či projektu.

Projekt

Vše je na papíře. V této chvíli máte tedy nejvyšší možnost ovlivnit budoucí vynaložené náklady. Projekt mimo jiné slouží také k tomu, aby  kdokoliv a kdykoliv během realizace mohl zkontrolovat zda skutečnost odpovídá projektu a požadavkům investora. Vyhneme se tak možným nedorozuměním, které mohou vzniknout, nejen mezi námi, ale i ostatními profesemi.

Technická specifikace a cenová nabídka

Na základě projektu vytvoříme konkrétní cenovou nabídku a dohodneme se na další spolupráci. Nic nezůstane skryto, vše bude jasné.

Realizace

A je to! Můžeme začít realizovat. Pro úspěšné dokončení díla je velmi důležitá spolupráce s ostatními profesemi, kterých se instalace týká. Dochází například k upřesnění kabelových tras a vývodů. Na závěr vám předáme revizi a dokumentaci skutečného provedení.

Kontaktujte nás